HasTech

Sunce predstavlja neiscrpan izvor energije i nikada neće nestati. Sunčevi zraci koji dospevaju na Zemlju 10000 puta su veći od energije potrebne da zadovolji potrebe čovečanstva.Svest ljudi o važnosti upotrebe obnovljivih izvora energije i svim ostalim prednostima raste. Posmatrano sa ekonomskog stanovišta ugradnja solarnih panela predstavlja najisplativiji obilk snabdevanja električnom energijom. Uzimajući u obzir da je prosečna potrošnja električne energije u Srbiji 350kW/h mesečno, dobro postavljeni solarni paneli vam mogu uštedeti i do polovine godišnjih troškova za elektricnu energiju. 

Off-grid

Ovi sistemi predstavljaju najefikasnije i najekonomičnije rešenje ukoliko nemate pristup ili ne želite da budete povezani na distributivnu mrežu. Ovakvi sistemi rade samoatalno, u poređenju sa sistemima koji moraju biti priključeni na javnu distributivnu mrežu.Off grid sistemi predstavljaju idealno rešenje za snabdevanje kuća, vikendiva ,sistema za navodnjavanje električnom energiom.

  • Solarni paneli
  • Baterije
  • Solarni regulatori punjenja baterije
  • Inverter
  • Agregat

Kako smo napomenuli off grid sistemi funkcionišu nezavisno od distributivne mreže, tačnije dobijamo električne energije onokilo koliko sistem sam proizvede. Energija koju proizvedu soslrni paneli se skladišti u akomulatorima.  Zavisno od veličine sistema koji instalirate ili količine električne energije koju koristite i kada koristite, verovatno će biti slučajeva kada vaš sistem proizvede više energije nego što koristite. Više solarnih sistema vam mreže proizvesti određenu količinu dodatne električne energije koja se šalje baterijama na čuvanje , kako smo već napomenuli. Tada se energiji uskladištenoj u baterijama može pristupiti kada sistem ne proizvodi, na primer noću ili tokom oblačnog vremena.

On-grid

Ako se odlučite za instalaciju solarnih sistema na mreži, tj. on grid sistama, uvek ćete imati pristup električnoj energiji bez obzira da li  Vaš solarni sistem proizvodi ili ne ili pak imate bateriju.

  • Inverter vezan za mrežu
  • Merač snage.

Raspored solarnih modula apsorbuje sunčevu svetlost na njima i pretvara  u električnu energiju. Ovde se stvara jednosmerna struja koju zatim solarni pretvarač pretvara u neizmeničnu. Ova električna energija se zatim usmerava u mržu gde se isporučuje za svakodnevnu upotrbu.Važna komponenta ovog sistema je neto merač, to je uređaj koji beleži energiju koja se dovodi u mrežu i potrošenu energiju.

Hibrid

Hibridni sistem predstavlja kombinaciju već navedenih sistema. Ovakav sitem funkcioniše tako što Vaši solarni paneli ostanu povezani na dalekovodnu mrežu i postoji rezervni sistem baterija za skladištenje viška energije. Sunčeva energija koju asorbuju solarni paneli prolazi kroz pretvarač da bi se stvotila upotrebljiva električna energija. Odatle struja ide od Vašeg doma do baterije ili do meže.